Πέμπτη, 20 Μαΐου 2010

Μπροστά στο νέο μας διαδραστικό πίνακα!Dear Mrs Julie,
I want to say a "THANKS " for the new board in your classroom . I am very excited! This board can do many things e.g you can write with your finger on it !!! today we played with it and it was FANTASTIC !!!! It is realy good and I just want to say a BIG BIG "THANKS " !!!!

MARIETTA XAGORARI

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου