Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2010

The Wolf
A wolf has soft paws and sharp teeth
And when you see it, you can’t breathe
It is wild, it is cool and it’s also beautiful
It lives on a mountain
And howls loudly
It eats deer and rabbits
It lies in a cave
When it is hungry it is very angry
Be careful it’s wild
Don’t be there at midnight!
Lefteris , 4th grade

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου