Τρίτη, 5 Μαΐου 2015

Ετοιμαστείτε για την πρώτη μέρα στο ... μεγάλο σχολείο!

Με στόχο τον έγκαιρο προγραμματισμό της νέας σχολικής χρονιάς 2015-2016 αλλά και την επιθυμία να βοηθήσουμε τις οικογένειες που θα στείλουν του χρόνου τα μικρά τους βλασταράκια στην Πρώτη τάξη, παραθέτουμε τα δικαιολογητικά πρώτης εγγραφής όπως ορίζονταν στην περσινή σχετική εγκύκλιο. Για οποιαδήποτε αλλαγή ή συμπλήρωση θα σας ενημερώσουμε άμεσα μέσα από το ιστολόγιο του σχολείου μας.Στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου εγγράφονται μαθητές- μαθήτριες που συμπληρώνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015 ηλικία έξι (6) ετών (όσοι γεννήθηκαν το έτος 2009).                  
                                                   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.      Πρόσφατο πιστοποιητικό γεννήσεως από δήμο ή κοινότητα  που να αναφέρει και το πατρικό επώνυμο της μητέρας
2.      Βιβλιάριο υγείας του παιδιού (ελέγχονται οι εμβολιασμοί, ειδικά το ΜΜR)
3.      Οδοντολογική εξέταση (συμπλήρωση ειδικής σελίδας στο τέλος του βιβλιαρίου υγείας)
4.      Αποδεικτικό στοιχείο μόνιμης κατοικίας (απόδειξη Δ.Ε.Η, ή Ε.Υ.Δ.Α.Π  ή
      ΟΤΕ ή συμφωνητικό μίσθωσης ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599)
5.      Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής εξέτασης
6.      Πιστοποιητικό καρδιολογικής εξέτασης
7.      Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπιαγωγείου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
·         Παιδιά που έχουν αδελφό/ή μαθητή/τρια να το δηλώσουν για να εγγραφούν στο ίδιο σχολείο.
·         Η κατανομή των υπολοίπων μαθητών στα σχολεία θα  γίνει με κλήρωση.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Οι εγγραφές θα γίνονται από 1 μέχρι 20 Ιουνίου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (9.00 π.μ. – 1.30 μ.μ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου